Nærøy Fjellstyre

 

Fakta Nærøy Fjellstyre


Mjøsund naturreservat.


Totalareal:

49.800 daa – Barskog: 6.800 daa - Lauvskog: 15.500 daa – Høyfjell: 22.400 daa


SMÅVILTJAKT: Rype, hare, skogsfugl og ender. Kortsalg i forbindelse med hytteleie.


ELGJAKT:

Ledige jaktfelt lyses ut på Inatur.


INNLANDSFISKE:

8 vann med ørret og røye. Is-, stang-, oter- og garnfiske. Kortsalg hos fjellstyret.


ANDRE TILBUD:

4 utleiehytter og 9 utleiebåter.

Nærøy Fjellstyre forvalter og to andre statsallmenninger, Løvsete ved Kolvereid og Grønnlandet ved Nordlandskorsen, Foldereid.


Disse to områdene leies ut til lokale jaktlag som tilleggsterreng, da de er for små som selvstendige jaktarealer for elg.


Dette webstedet er produsert av Joar Olav Grøtting, Postboks 114, 7971 Kolvereid. jog@kolvereid.no

91869590

Se også: www.rmtas.no


Bruk av innhold, bilder, filmer eller annet materiale må kun skje etter avtale med produsent.


Sandvasshytta

Gapahuken ved Finn-P tjønna

Jåma-hytta i Mjøsunddalen.